אושר
  • אושר אישי

    אי אפשר לשאול אושר ממישהו אחר ולכן חובה ליצור אחד משלכם אושר הוא דבר אישי לחלוטין. לראיה, האושר של האחד ה ...

    אי אפשר לשאול אושר ממישהו אחר ולכן חובה ליצור אחד משלכם אושר הוא דבר אישי לחלוטין. לראיה, האושר של האחד הוא הסבל של השני. המשמעות של עובדה זו היא שלא ניתן להשאיל את האושר של מישהו אחר ושאין גם טעם לקנ ...

    קרא עוד